Wzór Wniosku o płatność - III konkurs programu Innotech

05.08.2014

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dla projektów realizowanych w ramach III Edycji Programu INNOTECH przygotowany został wzór Wniosku o płatność wraz z Instrukcją wypełniania Wniosku. Przypominamy, że razem z wersją papierową Wniosku należy przesłać tożsamą wersję elektroniczną (edytowalną w formacie .xls lub .xlsx).

Wstecz