Informacja i promocja w III konkursie Programu INNOTECH

20.11.2014

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz pytaniami informujemy, iż wszyscy beneficjenci Projektów realizowanych w ramach III konkursu Programu INNOTECH, współfinansowanego z działania 1.5 PO IG, są zobowiązani do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania z PO IG, w tym oznakowania projektów i stosowania zasad w zakresie informacji i promocji określonych w Przewodniku PO IG.

Wszystkie dokumenty oraz logotypy w różnych formatach znaleźć można na stronie www.poig.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx. Na stronie dostępny jest przewodnik w zakresie promocji oraz księga identyfikacji wizualnej obrazująca możliwości wykorzystywania logotypów.

W razie pytań i wątpliwość prosimy kontaktować się z P. Karoliną Zych, karolina.zych@ncbr.gov.pl

Wstecz