Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2019

14.08.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szybka ścieżka”, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczyliśmy 1,1 mld PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione, zgodnie z kryteriami zmienionymi 26 czerwca br. Obecnie kryteria dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

Konkurs podzielony jest na trzy rundy. Na wnioski czekamy od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 6/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka

Wstecz