„Szybka Ścieżka” – ogłoszenie konkursu nr 2/1.1.1/2019

28.02.2019

28 lutego 2019 r. NCBR ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka.

Wstecz