„Szybka Ścieżka” Dostępność Plus – ogłoszenie konkursu nr 3/1.1.1/2019

28.02.2019

28 lutego 2019 r. NCBR ogłasza konkurs dla projektów realizujących Program Dostępność Plus w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój →Aktualne nabory → Konkurs 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka Dostępność Plus.

Wstecz