Ogłoszenie konkursu 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

17.12.2019

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Gaz-System SA (Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie).

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim. Na konkurs przeznaczyliśmy 311 mln PLN.

Na wnioski czekamy od 3 lutego do 6 lipca 2020 r.

Więcej informacji w zakładce: Programy→ Fundusze europejskie→ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój →Aktualne nabory→ Konkurs_4/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA.
Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wstecz