Szybka ścieżka dla Mazowsza – ogłoszenie konkursu nr 3/1.1.1/2020

09.03.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szybka ścieżka dla Mazowsza”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych w województwie mazowieckim. Na konkurs przeznaczyliśmy 500 mln PLN.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W tym konkursie możemy dofinansować projekty, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. W przypadku projektu realizowanego samodzielnie wnioskodawca musi realizować projekt w całości w województwie mazowieckim, a w przypadku konsorcjum – przynajmniej jeden z konsorcjantów musi realizować projekt w tym województwie.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na wnioski czekamy od 9 kwietnia do 14 maja br. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Poprawa wniosku, w przeciwieństwie do konkursów ogłaszanych w ciągu ostatniego roku, będzie miała miejsce po spotkaniu panelu z wnioskodawcą, a nie przed.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 3/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka dla Mazowsza

Wstecz