Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/1.2/2019 GAMEINN w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” oraz 1/4.1.4/2019 w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

15.02.2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonymi konkursami w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” oraz poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres rejestracja-szkolenia-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji.
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przekazanie do NCBR wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, a także na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, nagranie wideo ze spotkania zamieszczone będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl w zakładce Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wstecz