Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach drugiej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka Koronawirusy

12.11.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach drugiej rundy konkursu 5/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 89 złożonych wniosków, dokonano oceny 75 z nich, z czego:

Dnia 10 listopada 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, w tym 7 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, na kwotę w wysokości 46 742 179,26 PLN oraz 10 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 34 603 520,94 PLN.
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 81 345 700,20 PLN.

Dodatkowo, 58 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, 8 wniosków został wycofany z oceny, a 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z pkt. 97 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 5/1.1.1/2020 – DRUGA RUNDA

Wstecz