Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych

19.03.2019

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – GOSPOSTRATEG został ustanowiony w roku 2017.
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Zakres tematyczny Programu obejmuje 4 obszary:
1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu.
2. pułapkę braku równowagi.
3. pułapkę demograficzna.
4. pułapkę słabości instytucji.


W Programie przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch typach konkursów:

  • w konkursie na projekty zamawiane przez instytucje prowadzącą politykę rozwojową państwa
  • w konkursie na projekty otwarte, gdzie rolę wiodącą w konsorcjum ma podmiot posiadający zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.


Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane. W konkursie na propozycje tematów nie są przyznawane środki finansowe.

Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych skierowany jest do wskazanych Wnioskodawców tj.:
a) podmiot prowadzących politykę rozwoju (Rada Ministrów, samorząd województwa),
b) minister,
c) Prezydent RP,
d) Narodowy Bank Polski.

Złożone propozycje będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu na propozycje tematów projektów zamawianych.
Propozycje tematów projektów zamawianych można składać od 19 marca 2019 r.

Regulamin naboru propozycji tematów projektów zamawianych 

KONTAKT:
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
propozycje.GOSPOSTRATEG-at-ncbr.gov.pl
oraz tel.: (0 22) 39 07 140, (0-22) 39 07 483

Wstecz