Wyniki oceny formalnej projektów złożonych w II etapie III Konkursu TANGO

12.02.2019

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w III Konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki TANGO uprzejmie informujemy o jej wynikach.

W ramach II etapu naboru w systemie elektronicznym OSF złożono 22 wnioski o dofinansowanie. Projektodawcy wnioskują łącznie o 4 243 770 zł dofinansowania. Wszystkie 22 wnioski złożone w konkursie przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Wstecz