Chcesz się z nami skontaktować?

                          

               

formularz kontaktowy:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane udostępnione przez niniejszy formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji związanej z rozpatrywaniem sprawy zgłoszonej na skrzynkę Punktu Informacyjnego w NCBR. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
    Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną