CO MOŻNA ZGŁOSIĆ DO RZECZNIKA?

  • skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur,
  • skargi na niewłaściwą organizację procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
  • skargi na niejasność lub brak stosownych informacji,
  • skargi na nadmierne lub nieuzasadnione wymagania,
  • zastrzeżenia odnośnie poziomu obsługi,
  • wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji programów operacyjnych,
  • innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień.