KTO MOŻE PRZEKAZAĆ ZGŁOSZENIE?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każda osoba lub podmiot będący Interesariuszem Centrum w zakresie programów operacyjnych, w tym wnioskodawcy i beneficjenci.