W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK?

Zgłoszenie do Rzecznika można złożyć:

  • listownie na adres:
    • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR"),
    • w kancelarii NCBR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, II piętro, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 -16:15,
  • telefonicznie pod numerem (22) 39 07 234
  • osobiście - w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13:00-16:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (22) 39 07 234