JAKIE SĄ WYMAGANIA FORMALNE ZGŁOSZENIA?

Prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią Rzecznikowi sprawne ich procedowanie. Wymagane informacje obejmują:

  • imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy,
  • adres do korespondencji / e-mail,
  • telefon kontaktowy (jeśli zgłaszający uzna za zasadne),
  • opis sprawy.

Do zgłoszenia można dołączyć załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.ncbr.gov.pl, który określa informacje pomocne dla efektywnego rozpatrzenia zgłoszenia.

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR