JAKI JEST CZAS ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA ?

  • Skargi i wnioski zgłoszone do Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich wpływu.
  • Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, czas rozpatrzenia zgłoszenia może ulec wydłużeniu. 

W takich sytuacjach Rzecznik niezwłocznie poinformuje Państwa o prowadzonym postępowaniu oraz przekaże informację o szacowanym terminie rozpatrzenia zgłoszenia.