DODATKOWE INFORMACJE

Przekazanie zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznik Funduszy Europejskich w NCBR nie udziela porad dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania projektów (zadanie to realizuje Punkt Informacyjny NCBR); ponadto nie świadczy doradztwa indywidualnego w zakresie konkretnych wniosków o dofinansowanie, w szczególności: nie bierze udziału w przygotowaniu wniosku, nie prowadzi konsultacji wcześniej opracowanego wniosku o dofinansowanie, itp.