Co należy do zadań Punktu Informacyjnego:

  • przekazywanie Klientom informacji o ofercie programowej NCBR, w tym w szczególności o programach, konkursach, przedsięwzięciach i działaniach finansowanych przez NCBR, kryteriach wyboru projektów w ramach poszczególnych programów,
  • wsparcie Klientów w definiowaniu projektów badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności udzielanie informacji nt. etapów projektów B+R;
  • udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania wpływające do Punktu ze strony Klientów;
  • wsparcie Klientów w odnalezieniu informacji nt. oferty programowej NCBR oraz konkretnej dokumentacji konkursowej;
  • przekazywanie Klientom informacji na temat funkcjonowania ekosystemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce;
  • przekazywanie Klientom informacji na temat innych agencji rządowych, w których można uzyskać różnego rodzaju wsparcie w rozwoju firmy, w szczególności w oparciu o działalność badawczo-rozwojową.