Tłumacz migowyDostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa

Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieści się w siedmiopiętrowym biurowcu Roma Office Center przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. Główne wejście znajduje się od ulicy Nowogrodzkiej, dodatkowe wejście jest zlokalizowane od ulicy św. Barbary.

Przed budynkiem od stronu ulicy Nowogrodzkiej znajdują się płatne miejsca parkingowe, w strefie płatnego parkowania. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście składa się z drzwi obrotowych oraz dodatkowych drzwi uchylnych. Z boku wejścia drzwi uchylnych znajduje się domofon pozwalający na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępnie do holu głównego.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów lub podjazdu. W holu głównym budynku znajduje się recepcja budynku oraz punkt informacyjny NCBR. Punkt informacyjny jest zlokalizowany na podniesieniu i wymaga skorzystania ze schodów lub rozkładanych (przez pracowników NCBR) ramp najazdowych.

W holu głównym znajduje się toaleta oraz dostęp do 5 wind osobowych. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W części usytuowanej od ul. Św. Barbary znajdują się dwie windy osobowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz stojak na rowery. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart dostępu.

Recepcja NCBR mieści się na 2 piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie holu windowego.

Na parterze budynku znajdują się 3 lokale gastronomiczne, bankomat. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się apteka, Teatr Muzyczny „Roma”. W odległości 93 metrów mieści się Urząd Pocztowy nr 81.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie NCBR, w znajdującym się na parterze Punkcie Informacyjnym, dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na drugim piętrze przed wejściem na recepcje zamieszczone są w druku powiększonym informacje dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa jest nieodpłatna, jednak chęć skorzystania z niej wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 1. PJM (Polski język migowy),
 2. SJM (System językowo-migowy),
 3. SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych),

 

aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Szczegółowe informacje o środkach wspierających komunikowanie się z NCBR znajdują się w zakładce Praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.
W kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy tzw. osoby przybranej. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie wymagają od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 • PJM (Polski język migowy)
 • SJM (System językowo-migowy)
 • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) 

Aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą (data wpływu rozpoczyna bieg terminu), z wyjątkiem sytuacji nagłych (nie mniej niż 1 dzień roboczy – data wpływu rozpoczyna bieg terminu).

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (wersja formularza „.doc”). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy-at-ncbr.gov.pl
 • Faksem pod numer: (0-22) 20 13 408
 • Listownie na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa.
 • Złożyć osobiście w kancelarii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą przy
  ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa. Kancelaria Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (pokój nr 204 piętro 2), która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15.
 • Przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer tel. 500 061 103, zawierającą elementy wskazane w formularzu.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem kancelarii NCBR powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM, SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzasadni odmowę wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekaże informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Informacja dotycząca dokumentów zamieszczonych nas stronie www.ncbr.gov.pl

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj za pomocą poczty elektronicznej na adres: wcag-at-ncbr.gov.pl  


Dostępność budynku

Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieści się w siedmiopiętrowym biurowcu Roma Office Center przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. Główne wejście znajduje się od ulicy Nowogrodzkiej, dodatkowe wejście jest zlokalizowane od ulicy św. Barbary.

Przed budynkiem od stronu ulicy Nowogrodzkiej znajdują się płatne miejsca parkingowe, w strefie płatnego parkowania. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście składa się z drzwi obrotowych oraz dodatkowych drzwi uchylnych. Z boku wejścia drzwi uchylnych znajduje się domofon pozwalający na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępnie do holu głównego.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów lub podjazdu. W holu głównym budynku znajduje się recepcja budynku oraz punkt informacyjny NCBR. Punkt informacyjny jest zlokalizowany na podniesieniu i wymaga skorzystania ze schodów lub rozkładanych (przez pracowników NCBR) ramp najazdowych.

W holu głównym znajduje się toaleta oraz dostęp do 5 wind osobowych. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W części usytuowanej od ul. Św. Barbary znajdują się dwie windy osobowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz stojak na rowery. Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu.

W budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart dostępu.

Recepcja NCBR mieści się na 2 piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie holu windowego.

Na każdym piętrze jest dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych

Na parterze budynku znajdują się 3 lokale gastronomiczne, bankomat. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się apteka ,Teatr Muzyczny „Roma”. W odległości 93 metrów mieści się Urząd Pocztowy
nr 81.

Komunikacja publiczna.

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można dojechać komunikacją publiczną przystanek Dworzec Centralny, pociągami PKP, SKM korzystając z Dworca Centralnego im Stanisława Moniuszki, Dworca Śródmieście oraz Warszawską Koleją Dojazdową dworzec WKD Śródmieście.

W odległości ok 450 m znajduje się stacja I linii metra – stacja Centrum.

W odległości ok 450 m znajduje się stacja I linii metra – stacja Centrum.

WERSJA INFORMACJI DUŻA CZCIONKA 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Kim jesteśmy [tłumaczenie migowe]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Kim jesteśmy [tłumaczenie migowe i audiodeskrypcja]