Szybka Ścieżka w 2020 – co nowego?Od 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. To przedsiębiorca decyduje jaka forma współpracy umożliwi mu najlepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badawczo-rozwojowego.
Konkurs Szybka Ścieżka realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Terminy i budżety konkursów

  • Szybka Ścieżka „Koronawirusy” dedykowana rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 5/1.1.1/2020,  dla MŚP, dużych oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), projekty realizowane na terenie całego kraju, budżet konkursu 200 mln zł; Ogłoszenie konkursu 06 kwietnia 2020 r., nabór wniosków od 06 maja do 31 grudnia 2020 r. czytaj więcej…
    • Konkurs jest podzielony na rundy: od 06 maja do 05 czerwca (I runda), od 06 czerwca do 24 lipca (II runda), od 25 lipca do 31 grudnia, do godziny 12:00 (III runda).Nie jesteś pewien, czy Twój pomysł może uzyskać dofinansowanie? Skorzystaj z Innovation Coach czytaj więcej ...

Znajdź nas

     
Ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), szczegółowe zasady i kryteria oceny projektów, konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z Szybkiej Ścieżki, a także indywidualne spotkania z Ekspertami NCBR – o tym wszystkim dowiesz się podczas spotkania w Twoim mieście. Więcej na www.ncbrdlafirm.pl 

Informacje o konkursach w ramach POIR dostępne są na naszej stronie internetowej, a materiały ze spotkań informacyjnych na naszym kanale NCBRnews