Otwarcie siódmego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2019)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

Ścieżka 1 i 2:

 • neuroscience,
 • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies)
 • materials science and engineering
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity

Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej materiałach.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2019 r. 

Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu. Wynosi on 4,2998 zł.
Informujemy, że w odróżnieniu od poprzednich edycji konkursu, w 7. konkursie wnioskodawcy polscy składają wnioski za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR. 
Link do systemu naboru wniosków: https://lsi.ncbr.gov.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

Zasady udziału polskich podmiotów (plik do pobrania), z załącznikami:

 1. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 2. Wzór wniosku krajowego wraz z instrukcją wypełnienia (dla Ścieżki 1 i Ścieżki 2), z załącznikami
 3. 7th Polish-Taiwanese Joint Research Call 2019 – Call Text
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  1. Oświadczenie woli
  2. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
  3. Formularz dot. pomocy innej niż w rolnictwie lub rybołówstwie
  4. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
  5. Oświadczenie bioetyczne
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

Osoba kontaktowa w NCBR:

Konrad Kosecki

tel.: +48 22 39 07 460

Osoba kontaktowa w MOST:

Mr. Louis Chen
tel.: +886-2-2737-7959
e-mail: ymchen-at-most.gov.tw