Program LIDER - rozstrzygnięcie X edycji konkursu

22.08.2019

Uprzejmie informujemy, że X konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymały 42 projekty, których łączna kwota finansowania wynosi 58 989 226,57 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER X

Serdecznie gratulujemy Kierownikom zwycięskich projektów.


UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom tradycyjną drogą pocztową.

Wstecz