Konferencja pt. PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?, która odbyła się 10 kwietnia 2019 r. w hotelu Marriott w Warszawie była podsumowaniem wyników badań ewaluacyjnych dotyczących działań z programu PO WER realizowanych przez NCBR tj.:

  • Analizy zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy – badanie zrealizowane przez konsorcjum tworzone przez Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych oraz IDEA INSTYTUT Sp. z. o o.

oraz

  • Oceny jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – badanie zrealizowane przez EVALU Sp. z. o o.

Podczas konferencji omawiano m.in. następujące kwestie:

  • Jakie kompetencje są pożądane przez pracodawców, a jakie posiadają absolwenci szkół wyższych?
  • Jakie są dobre praktyki w zakresie kształcenia kompetencji?
  • Czy programy wsparcia szkolnictwa wyższego są skuteczne?
  • Jak powinny wyglądać przyszłe rozwiązania wspierające szkolnictwo wyższe w Polsce?

Ponadto zaprezentowano ciekawe projekty realizowane w ramach III osi priorytetowej PO WER.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

Agenda konferencji

Raporty z badań

oraz

Prezentacje: