III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza III konkurs w ramach programu
CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość


Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 23 sierpnia do 7 października 2019 roku (do godziny 16:00).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu prosimy kierować na adres e-mail csi-at-ncbr.gov.pl.

Pliki do pobrania:

  1. Podstawowe informacje o konkursie
  2. Regulamin III konkursu wraz z załącznikami:
  3. Niezbędne elementy umowy konsorcjum
  4. Wzór Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu 
  5. Weksel wraz z deklaracją wekslową
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
  6. Wzór raportu końcowego CyberSecIdent (cz.A)
  7. Wzór raportu końcowego CyberSecIdent (cz. B)

Istotne informacje dotyczące podziału praw własności do rezultatów Projektu:

Pragniemy poinformować, że odpowiednie uprawnienia majątkowe do przedmiotów praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.), utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.) oraz innych rezultatów realizacji Projektu nie podlegających takiej ochronie przysługiwać będą Wykonawcy oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu, o których mowa powyżej, przysługiwać będzie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Wykonawcy w proporcji odpowiadającej faktycznemu udziałowi NCBR oraz Wykonawcy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych Projektu.