Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

Planowana data naboru

 

1. 
Jednostki naukow
e, przedsiębiorcy, konsorcja

Choroby rzadkie

EJP RD - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

2. 
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia

ERA-NET CORE Organic Cofund

I kwartał 2021

 

3. 
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

badania stosowane realizowane przez kobiety

Small Grant Scheme 2020 Call

28.09.2020 - 11.12.2020

 

4. 
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy (MŚP, Start-up)

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Niemcy (4. konkurs) - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

5. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

04.01.2021 – 26.02.2021

 

6. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V - program krajowy

 04.01.2021 - 26.02.2021

 

7.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

energia

Konkurs Nowe technologie w zakresie energii I - program strategiczny

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

8.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy, konsorcja

Medycyna personalizowana

ERA PerMed - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

9.
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

 

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Koronawirusy

 

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "Koronawirusy" (Konkurs 5/1.1.1/2020)

 

06.05.2020 – 31.12.2020

 

11.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

 

Training and Education on High Performance Computing - H2020-JTI-EuroHPC-2020-03

 

EuroHPC Joint Undertaking (H2020-JTI-EuroHPC-2020-3)

 

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

12.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

 

Rolnictwo

 

EJP Soil program międzynarodowy

 

I-II kwartał 2021

 

13.
Przedsiębiorcy (udział obligatoryjny), organizacje badawcze (udział warunkowy), konsorcja

Nanomedycyna

Joint Transnational Call for Proposals (2021) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

09.12.2020 - 21.01.2021

 


14.
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 31. Konkurs

IV kw 2020-I kw 2021

 

15.
Organizacje badawcze; przedsiębiorcy (MŚP; duży)

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

AAL Call 2021

grudzień 2020

 

16.
Przedsiębiorcy;
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

ERA-NET ENERDIGIT (MICall20)

III - IV kwartał 2020

 

17.
Młodzi naukowy, organizacje badawcze (publiczna lub prywatna) prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe

Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Konkurs w Programie LIDER
- XII edycja

IV kwartał 2020
- I kwartał 2021

 

18.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Infrastruktura B+R

INFRASTARt

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

19.
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych)

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

22.03.2021 - 04.05.2021

 

20.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.

Wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju

Eurostars-2 Cut-off 15

30.11.2020-04.02.2021