Zapraszamy specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje kandydatów do roli ekspertów wspierających proces oceny zadań badawczych, zgodnie z naukowymi, technologicznymi i społeczno-ekonomicznymi celami strategicznych programów badawczych oraz innowacyjnych projektów.

Dyrektor Centrum w miarę pojawiających się potrzeb zaprasza ekspertów do sporządzenia ocen, opinii lub ekspertyz. Szczegółowe warunki związane z wykonaniem przez eksperta lub zespół ekspertów prac o charakterze eksperckim, w tym wynagrodzenie, Dyrektor Centrum określi w umowie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616).

Przed przystąpieniem do pracy eksperci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, bezstronności i braku konfliktu interesów.

Na podstawie wyników oceny eksperta lub zespołu ekspertów Centrum może przyznać, wstrzymać lub zmniejszyć finansowanie projektów.
 
Zapraszamy do grona ekspertów, prosimy o dokonanie wstępnej rejestracji, a następnie wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularz aplikacyjny zawiera między innymi sekcje na temat danych osobowych, doświadczenia zawodowego, miejsca zatrudnienia, zainteresowań oraz  posiadanych patentów i publikacji.

Dla ułatwienia pracy związanej z wypełnianiem formularza zamieszczamy klasyfikacje OECD oraz NACE Rev. 2.

Uprzejmie informujemy, iż obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania nowego rozwiązania informatycznego pod nazwą eCentrum, mającego na celu podniesienie jakości i wydajności współpracy NCBR z wnioskodawcami, wykonawcami i ekspertami. W chwili obecnej trwają prace nad udoskonaleniem rozwiązania.

Eksperci wyrażający chęć uczestnictwa w ocenie projektów POIR, oprócz rejestracji w bazie ekspertów NCBR, zobowiązani są również do złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 za pomocą strony pod adresem: /programy/fundusze-europejskie/poir/nabor-ekspertow/


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Rejestracja w bazie ekspertów NCBR: tel. +48 22 25 66 731, +48 22 45 67 598, +48 22 39 07 167

Złożenie wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów POIR: tel. + 48 22 25 66 731