Część 2. Zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczące zasad wyboru i wynagradzania ekspertów

  1. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie zasad współpracy z ekspertami 
  2. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/1.1.1/2016 organizowanego w ramach poddziałania 1.1.1
  3. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 3/1.1.1/2016 organizowanego w ramach poddziałania 1.1.1
  4. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Zespołu ds. oceny projektów dla przeprowadzenia oceny projektów zgłoszonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
  5. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/4.1.4/2016 organizowanego w ramach poddziałania 4.1.4
  6. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 8/1.2/2016/POIR PBSE organizowanego w ramach działania 1.2
  7. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO organizowanego w ramach działania 1.2
  8. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.1.1/2017  w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  9. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.2/2016 IUSER w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  10. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2017  w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  11. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/1.2/2017/POIR INNOCHEM-2 w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  12. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.2/2017 POIR InnoNeuroPharm
  13. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.2/2017 POIR INNOWACYJNY RECYKLING-I
  14. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.2/2017 POIR WoodInn
  15. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  16. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.2/2017 w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  17. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.2/2017 POIR GAMEINN-2

  18. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 4/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  19. Zarządzenie nr 83/2017 z 8.09.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa

  20. Zarządzenie nr 88/2017 z 21.09.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne

  21. Zarządzenie nr 92/2017 z 29.09.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 6/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  22. Zarządzenie nr 93/2017 z 4.10.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.2./2017 INNOSTAL

  23. Zarządzenie nr 94/2017 z 4.10.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 6/1.2./2017 PBSE II

  24. Zarządzenie nr 42/2018 z 30.04.2018 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 2/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  25. Zarządzenie  Nr 40/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30.04.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2018

  26. Zarządzenie  Nr 49/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 23.05.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.1.1/2018
  27. Zarządzenie Nr 83/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 18.09.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.1.1/2018
  28. Zarządzenie Nr 94/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 6.11.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.2/2018 – INNONEUROPHARM
  29. Zarządzenie Nr 95/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 6.11.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/4.1.1/2018 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim
  30. Zarządzenie Nr 97/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 7.11.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.1.1/2018 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro, małe i średnie
  31. Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 31.01.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/4.1.1/2018 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim
  32. Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 9.04.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.4/2019
  33. Zarządzenie  Nr 49/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29.04.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2019
  34. Zarządzenie  Nr 49/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29.04.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.1.1/2019
  35. Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 9.05.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.1.1/2019 
  36. Zarządzenie Nr 43/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 27.05.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim
  37. Zarządzenie Nr 44/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 5.06.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.2/2019 – GAMEINN
  38. Zarządzenie Nr 61/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 20.08.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.2/2019 INNOSTAL
  39. Zarządzenie Nr 62/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 20.08.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.2/1019 INNOSHIP
  40. Zarządzenie Nr 76/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 20.11.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 6/1.1.1/2019
  41. Zarządzenie Nr 79/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 22.11.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięciem z Województwem Śląskim
  42. Zarządzenie Nr 80/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 22.11.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne
  43. Zarządzenie Nr 81/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 22.11.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Tworzywa Sztuczne
  44. Zarządzenie Nr 87/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 9.12.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięciem z Województwem Lubelskim
  45. Zarządzenie Nr 92/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 23.12.2019 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.1.1/2019 Innowacyjne nawozy
  46. Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka
  47. Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.2/2019 GAMEINN
  48. Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze
  49. Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/4.1.4/2019 Projekty Aplikacyjne
  50. Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA
  51. Zarządzenie Nr 43/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence
  52. Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza
  53. Zarządzenie Nr 60/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.1.1/2020 Szynka Ścieżka Koronawirusy
  54. Zarządzenie Nr 61/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka OZE w transporcie
  55. Zarządzenie Nr 75/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne
  56. Zarządzenie Nr 90/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka
  57. Zarządzenie Nr 95/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 8/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka IPCEI
  58. Zarządzenie Nr 108/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech”

Część 3. Regulaminy Komisji Oceny Projektów

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 1. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/1.1.1/2016 w ramach poddziałania 1.1.1
 2. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 2/1.1.2/2015 w ramach poddziałania 1.1.2
 3. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 2/1.1.1/2016 w ramach poddziałania 1.1.1
 4. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 3/1.1.1/2016 w ramach poddziałania 1.1.1
 5. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/1.1.2/2016 w ramach poddziałania 1.1.2
 6. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/4.1.2/2016 w ramach Poddziałania 4.1.2 
 7. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/4.1.4/2016 w ramach poddziałania 4.1.4
 8. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 8/1.2/2016/POIR PBSE w ramach działania 1.2
 9. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO w ramach działania 1.2
 10. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złozonych w konkursie nr 2/1.1.1/2017 w ramach podziałania 1.1.1
 11. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 7/1.2/2016/POIR IUSER w ramach działania 1.2
 12. Regulamin Zespołu ds. rozpatrywania odwołań w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”
 13. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złozonych w konkursie nr 1/1.1.1/2017 w ramach podziałania 1.1.1
 14. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.2/2017 POIR InnoNeuroPharm
 15. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.2/2017 POIR INNOWACYJNY RECYKLING-I
 16. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.2/2017 POIR WoodInn
 17. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.2/2017/POIR INNOCHEM-2
 18. Regulamin Prac Komisji oceny projktów w konkursie nr 1/4.1.2/2017 RANB2
 19. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.2/2017/POIR GAMEINN-2
 20. Regulamin prac Komisji oceny projektów w konkursie 4/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 21. Regulamin prac Komisji oceny projektów w konkursie 3/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 22. Regulamin KOP dla konkursu nr 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne
 23. Regulamin KOP dla konkursu nr 6/1.1.1/2017 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni oraz konsorcjów przedsiębiorstw
 24. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.2./2017 INNOSTAL
 25. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 6/1.2./2017 PBSE II
 26. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 8/1.2/2017 POIR INNOSBZ-II
 27. Regulamin KOP dla konkursu nr 5/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 28. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 1/4.1.1/2017 POIR BRIK

 29. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 2/4.1.1/2017 POIR  Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim

 30. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/1.1.1/2018 – konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

 31. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/1.1.1/2018 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro, małe i średnie 

 32. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.2/2018 RANB

 33. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 9/1.2/2017 POIR IUSER II

 34. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/1.1.1/2018 – SS MSP_Seal of Excellence

 35. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/4.1.1/2018 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

 36. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/4.1.4/2018 – Projekty Aplikacyjne

 37. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/1.2/2018 - INNOMOTO

 38. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/1.2/2018 - INNOSHIP

 39. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 4/1.1.1/2018 – konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 40. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/1.2/2018 – INNONEUROPHARM
 41. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/4.1.1/2018 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim
 42. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 5/1.1.1/2018 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro, małe i średnie
 43. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/4.1.1/2018 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim
 44. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie nr 1/4.1.4/2019 w ramach działania 4.1
 45. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/1.1.1/2019 – SS MSP_Seal of Excellence
 46. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/1.1.1/2019 – SS MSP_Dostępność Plus
 47. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/1.1.1/2019 – „Szybka Ścieżka”
 48. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim
 49. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/1.2/2019 – GAMEINN
 50. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/1.2/2019 INNOSTAL

 51. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/1.2/2019 INNOSHIP

 52. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 6/1.1.1/2019 – „Szybka Ścieżka"
 53. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięciem z Województwem Śląskim
 54. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 5/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne
 55. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 4/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Tworzywa Sztuczne
 56. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięciem z Województwem Lubelskim
 57. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 7/1.1.1/2019 Innowacyjne nawozy
 58. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka
 59. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 4/1.2/2019 GAMEINN
 60. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze
 61. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/4.1.4/2019 Projekty Aplikacyjne
 62. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA
 63. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence
 64. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka dla Mazowsza
 65. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Koronawirusy
 66. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 4/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka OZE w transporcie
 67. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie nr 1/4.1.4/2020 Projekty aplikacyjne
 68. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 6/1.1.1/2020 w ramach poddziałania 1.1.1
 69. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 8/1.1.1/2020 w ramach poddziałania 1.1.1
 70. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech”