Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego II konkursu na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED, które odbyło się 9 lipca 2014 roku.