Program magazynowania wodoru (powstał w ramach Funduszy Europejskich) jest jednym z programów realizowanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój według nowej formuły problem driven research. Zakłada ona koncentrację wykonawców wyłonionych w ramach postępowania na rozwiązaniu dobrze określonego problemu technologicznego, jakim jest opracowanie nowego zasobnika wodoru. Postępowanie zostanie podzielone na trzy etapy prac badawczo-rozwojowych, w których liczba wykonawców po każdym etapie będzie ograniczana na podstawie weryfikacji wyników osiąganych w trakcie danego etapu. Pierwszy etap – koncepcyjny – adresowany będzie do szerokiego grona wykonawców, a zdolności prowadzenia laboratoryjnych i wdrożeniowych prac badawczo-rozwojowych wymagane będą na późniejszym etapie programu.

Celem programu jest opracowanie technologii magazynowania wodoru oraz zamówienie prototypu zasobnika wodorowego do zastosowań mobilnych. Efektywny, a jednocześnie tani zasobnik wodoru jest obecnie identyfikowany jako jeden z kluczowych elementów niezbędnych do upowszechnienia technologii wykorzystania wodoru jako magazynu energii. Zmagazynowany wodór może być wykorzystywany do zasilania ogniw paliwowych, wytwarzających prąd elektrycznych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakładana specyfikacja zamówienia będzie wymagać wysokiej gęstości objętościowej i/lub masowej zasobnika, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkowania systemu. Premiowane będą rozwiązania skalowalne pod względem ilości magazynowanego wodoru. Program jest otwarty na wszelkie technologie magazynowania wodoru, które umożliwią uzyskanie zasobnika spełniającego określone przez NCBR wymagania.

Osoba kontaktowa:

Maciej Malski-Brodzicki 

tel.: +48 22 39 07 310

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (nr POIR.04.01.03-00-0001/16).
Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego