Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Ścieżka dla Mazowsza (27.08.2019 r.)