Podsumowanie Konferencji

    AGENDA I BIOGRAFIE PRELEGENTÓW

Organizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej NCBR konferencja „International cooperation. A powerful mechanism to enhance the competitiveness of domestic research sector” odbyła się 24 października 2019 r. w salach konferencyjnych hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie. Przed liczącą 165 osób publicznością zaprezentowali się paneliści i prelegenci z całego świata. Wśród zaproszonych mówców byli między innymi przedstawiciele Komisji Europejskiej, SRI International, krajów Grupy Wyszehradzkiej, państw bałtyckich, Stanu Nevada, zagranicznych agencji finansujących B+R oraz beneficjentów projektów. Wszystkich obecnych powitał prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a konferencję otworzył dyrektor NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki. Główne wystąpienie wygłosiła dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej NCBR, Agnieszka Ratajczak. Zgodnie z agendą, konferencja toczyła się następnie w dwóch blokach po dwie sesje równolegle. Pierwsza sesja dotyczyła programów pod egidą Komisji Europejskiej, w drugiej zaś omawiano programy dwu- i wielostronne. Kolejne dwie części dotyczyły współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej, państwami bałtyckimi, Serbią i Gruzją, a także praktycznych metod wsparcia innowacyjnych pomysłów z perspektywy SRI International oraz Stanu Nevada.

Była to pierwsza w historii istniejącego od 2007 r. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konferencja poświęcona pełnemu spektrum działalności międzynarodowej NCBR na przestrzeni lat. Głównym celem wydarzenia była prezentacja dotychczasowych doświadczeń oraz sukcesów NCBR we współpracy międzynarodowej, a także spojrzenie na nadchodzące wyzwania i przyszłe inicjatywy w tym obszarze. Uczestnicy mogli wymienić doświadczenia nt. priorytetów badawczych uważanych za podstawę inicjowania współpracy międzynarodowej oraz spróbować zidentyfikować najlepsze sposoby angażowania przedsiębiorców do międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Podczas konferencji zaprezentowano także przykłady osiągnięć polskich zespołów badawczych w projektach międzynarodowych. Istotnym elementem była próba zmierzenia się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą nowy program Horyzont Europa, a także możliwość zapoznania się z amerykańskimi praktykami finansowania zaawansowanych programów badawczych oraz akceleracji start-upów.

Współpraca międzynarodowa B+R 2007-2019
International R&D Cooperation 2007-2019