Biuro Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej (BDP)

Sekretariat Dyrektora Centrum 

  sekretariat-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 105

 

Sekretariat Zastępcy Dyrektora Centrum

 

  sekretariat-at-ncbr.gov.pl

  +48 22 39 07 411

 

 


Biuro zapewnia sprawną obsługę pracy Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Rady Centrum. Zajmuje się koordynacją kontroli i audytów zewnętrznych. BDP nadzoruje także zadania z zakresu kontroli zarządczej, w tym opracowania i aktualizacji procedur oraz innych dokumentów regulujących pracę Centrum. Do codziennych obowiązków BDP zajmuje się obsługą prawną zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum, jak i przy realizacji zadań związanych z obsługą programów, które realizowane są w NCBR. Dba również o poprawną realizację Polityki Zgodności (Compliance).