Projekty realizowane w ramach konkursu 1/4.1.2/2017/POIR oraz 1/4.1.4/2017/POIR - objęte wsparciem ze środków dotacji celowej ze względu na wyczerpanie alokacji w kopercie regionów lepiej rozwiniętych

Wzór Wniosku o wprowadzenie zmian
Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie


Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego