Program LIDER - rozstrzygnięcie XI edycji konkursu

18.09.2020

Uprzejmie informujemy, że XI konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymało 60 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 84 761 494,31 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER XI

Lp.

Nr wniosku

Kierownik projektu

Jednostka

Tytuł wniosku

Liczba pkt. uzyskanych
z rozmowy kwalifikacyjnej

Wysokość przyznanych środków finansowych

1

0088/L-11/2019

Hanna  Piotrzkowska-Wróblewska

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

QUMECH - system monitorujący odpowiedź pacjentów z rakiem piersi na leczenie w postaci chemioterapii neoadjuwantowej w oparciu o ultrasonografię ilościową

90,50

1 392 400,00 zł

2

0142/L-11/2019

Marcin Winnicki

Politechnika Wrocławska

Sonic Jet - precyzyjna drukarka do wytwarzania elastycznej elektroniki

90,00

1 498 875,00 zł

3

0032/L-11/2019

Piotr Pieczywek

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła

89,00

1 116 250,00 zł

4

0021/L-11/2019

Semir EL-Ahmar

Politechnika Poznańska

Czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych w ekstremalnym zakresie temperatur

88,00

1 078 025,00 zł

5

0203/L-11/2019

Igor Zubrycki

Politechnika Łódzka

Jednorazowe i personalizowane narzędzia wspomagające rehabilitację dłoni

87,00

1 500 000,00 zł

6

0010/L-11/2019

Agnieszka  Gadomska-Gajadhur

Politechnika Warszawska

Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej

87,00

1 499 375,00 zł

7

0110/L-11/2019

Jacek Anyszkiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Opracowanie, wytworzenie i atestacja nowych matrycowych certyfikowanych materiałów odniesienia dla wybranych stopów metali nieżelaznych

86,00

1 382 473,06 zł

8

0059/L-11/2019

Anna Supernat

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika

85,50

1 499 980,50 zł

9

0094/L-11/2019

Agnieszka Gunia-Krzyżak

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Innowacyjny produkt kosmetyczny wspomagający terapię przebarwień u ludzi

85,50

1 199 025,00 zł

10

0135/L-11/2019

Magdalena Wilk-Kozubek

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia

84,00

1 493 815,00 zł

11

0051/L-11/2019

Klaudia Dębiec-Andrzejewska

Uniwersytet Warszawski

Opracowanie bionawozów przeznaczonych do poprawy jakości biologicznej gleb

84,00

1 500 000,00 zł

12

0159/L-11/2019

Michał Drzazga

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Innowacyjna technologia odzysku germanu z odpadów polskiego hutnictwa cynku

83,00

1 500 000,00 zł

13

0116/L-11/2019

Maciej Sowa

Politechnika Śląska

Opracowanie technologii formowania anodowych powłok tlenkowych na stopach metali lekkich na drodze plazmowej obróbki elektrolitycznej w kierunku otrzymywania kompleksowych systemów zabezpieczenia powierzchni

83,00

1 500 000,00 zł

14

0141/L-11/2019

Łukasz Łopusiewicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rozwój innowacyjnych bioaktywnych fermentowanych wegańskich produktów spożywczych z wybranych makuchów dostępnych na rynku polskim

83,00

1 328 757,50 zł

15

0119/L-11/2019

Grzegorz Soboń

Politechnika Wrocławska

Kompaktowy laser światłowodowy do wielofotonowego obrazowania biomedycznego

82,00

1 500 000,00 zł

16

0078/L-11/2019

Michał Gloc

Politechnika Warszawska

Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji implantów tytanowych do stabilizacji złamań kostnych, o zwiększonej biozgodności uzyskiwanej dzięki eliminacji cytotoksycznych dodatków stopowych

82,00

1 388 750,00 zł

17

0108/L-11/2019

Piotr Kędzierski

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

TubeRoSa - opracowanie innowacyjnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazującego na wertykalnych absorberach energii z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji w środowisku wirtualnym

81,50

1 497 875,00 zł

18

0223/L-11/2019

Paweł Kaczyński

Politechnika Wrocławska

Opracowanie innowacyjnych, wymiennych struktur energochłonnych kasków ochronnych na bazie tworzyw biodegradowalnych

81,00

1 499 942,50 zł

19

0071/L-11/2019

Dariusz Garbiec

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej

Materiał narzędziowy nowej generacji na osnowie tytanu wytwarzany w szybkim procesie spiekania iskrowo-plazmowego

81,00

1 372 707,98 zł

20

0125/L-11/2019

Marcin Kozłowski

Politechnika Śląska

Innowacyjne rozwiązania dla szkła laminowanego mocowanego punktowo o zwiększonej nośności pokrytycznej

81,00

932 606,25 zł

21

0131/L-11/2019

Andrzej Kulka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opracowanie materiałów katodowych Li-rich NMC z dedykowanym interfejsem dla ogniw typu Li-ion

81,00

1 500 000,00 zł

22

0164/L-11/2019

Piotr Kurp

Politechnika Świętokrzyska

Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania

81,00

1 051 375,01 zł

23

0048/L-11/2019

Alicja Kazek-Kęsik

Politechnika Śląska

Technologia wytwarzania warstw hybrydowych na implantach tytanowych dedykowanych zwierzętom

81,00

1 500 000,00 zł

24

0069/L-11/2019

Karol Ćwieka

Politechnika Warszawska

Wysokowydajny układ przepływowy do fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy

80,50

1 490 125,00 zł

25

0190/L-11/2019

Illia Serdiuk

Uniwersytet Gdański

Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru

80,50

1 500 000,00 zł

26

0028/L-11/2019

Adrian Antosik

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Samoprzylepne kleje silikonowe do zastosowań specjalnych

80,00

1 500 000,00 zł

27

0006/L-11/2019

Jan Górecki

Politechnika Poznańska

Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej technikę ewolucyjną do projektowania matryc kształtujących stosowanych w procesie wytłaczania skrystalizowanego CO2 w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i surowca

79,50

1 381 375,00 zł

28

0016/L-11/2019

Ewelina Jamróz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Nowoczesne, biopolimerowe nośniki składników aktywnych- nanokapsułki wzbogacone glutationem oraz wielowarstwowe folie typu ‘smart’

79,50

1 500 000,00 zł

29

0118/L-11/2019

Jakub Piwowarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit mikrobioty jelitowej człowieka – U228 do stosowania miejscowego w terapii atopowych stanów zapalnych skóry

79,00

1 500 000,00 zł

30

0121/L-11/2019

Paweł Strzępek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nowa generacja utwardzalnych wydzieleniowo wysokowytrzymałych stopów miedzi z magnezem dedykowanych do przeróbki plastycznej dla aplikacji elektrotechnicznych

78,00

1 422 718,75 zł

31

0230/L-11/2019

Magdalena Igras-Cybulska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

glossoVR 2.0 - wirtualny trenażer emisji głosu i wystąpień publicznych

78,00

1 500 000,00 zł

32

0225/L-11/2019

Paula Ossowicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opracowanie technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę

78,00

1 500 000,00 zł

33

0130/L-11/2019

Łukasz Sadowski

Politechnika Wrocławska

Wykorzystanie odpadowej mączki granitowej do produkcji wybranych wyrobów budowlanych

77,00

1 497 287,50 zł

34

0031/L-11/2019

Anna Łapińska

Politechnika Warszawska

Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym

77,00

1 493 500,00 zł

35

0246/L-11/2019

Damian Bańkowski

Politechnika Świętokrzyska

Udoskonalenia technologii obróbczej powierzchni sferycznych pierścieni magneto-zwierciadeł poprzez zastosowanie obróbki elektro-erozyjnej (EDM)

77,00

1 189 875,00 zł

36

0067/L-11/2019

Jakub Trzciński

Politechnika Warszawska

Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego

76,00

1 335 150,00 zł

37

0191/L-11/2019

Jacek Łyczko

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nowej generacji środki regulujące apetyt - użyteczne w opiece długoterminowej oraz kontroli masy ciała

75,50

1 495 293,75 zł

38

0011/L-11/2019

Joanna Karasiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne

75,00

1 489 950,00 zł

39

0064/L-11/2019

Klaudia  Proniewska

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Holograficzny Asystent Medyczny

75,00

1 498 025,00 zł

40

0060/L-11/2019

Bartłomiej Będkowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Innowacyjny elektryczny zespół napędowy do pojazdów użytkowych

75,00

1 500 000,00 zł

41

0140/L-11/2019

Przemysław Młynarczyk

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Nowe technologie oscylatorowego tłumienia pulsacji ciśnienia i wibracji rurociągów w instalacjach sprężarkowych z wykorzystaniem elementów wytworzonych przy użyciu technik druku 3D

75,00

1 500 000,00 zł

42

0137/L-11/2019

Maciej Kapkowski

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uciąglenie procesu syntezy 1,3-dioksolanów wraz z poszerzeniem zakresu stosowalności docelowych produktów w branży chemicznej

74,00

1 496 905,00 zł

43

0085/L-11/2019

Sylwia Przybysz

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Izotropowy tytan do zastosowań biomedycznych po procesach dużej deformacji plastycznej

74,00

1 436 875,00 zł

44

0001/L-11/2019

Jakub  Roemer

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem termografii laserowej

74,00

1 402 550,00 zł

45

0181/L-11/2019

Maciej Cader

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Opracowanie ultralekkiej konstrukcji adapterów lotnych mocujących satelity do rakiety nośnej i ukierunkowanych na produkcję przy wykorzystaniu technologii przyrostowych

74,00

1 302 575,00 zł

46

0105/L-11/2019

Przemysław Kowalczewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opracowanie linii innowacyjnych pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych na bazie surowców roślinnych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych

74,00

1 413 625,00 zł

47

0229/L-11/2019

Anna Jarzębska

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Opracowanie biozgodnego materiału o wysokich właściwościach mechanicznych i optymalnym czasie degradacji przeznaczonego do zastosowania na nowoczesne bioabsorbowalne stenty kardiologiczne

73,00

1 398 875,00 zł

48

0221/L-11/2019

Krystian Radlak

Politechnika Śląska

Zintegrowany system informatyczny do oceny bezpieczeństwa głębokich sieci neuronowych w samochodach autonomicznych

72,50

1 498 750,00 zł

49

0231/L-11/2019

Paulina Skupin-Mrugalska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nowe matryce polimerowo-fosfolipidowe do otrzymywania amorficznych stałych rozproszeń substancji leczniczych

72,00

1 500 000,00 zł

50

0005/L-11/2019

Jakub Skibiński

Politechnika Warszawska

Opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego o strukturze warstwowej i kontrolowanym rozkładzie wielkości porów

72,00

1 498 250,00 zł

51

0233/L-11/2019

Michał Lipian

Politechnika Łódzka

Okanałowany wirnik nośny w układzie tandem dla polskiej elektromobilności

72,00

1 500 000,00 zł

52

0133/L-11/2019

Agata Szade

Uniwersytet Jagielloński

Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi w celu terapii chorób układu krwiotwórczego

72,00

1 500 000,00 zł

53

0077/L-11/2019

Marcin Lindner

Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych

71,00

1 369 062,50 zł

54

0241/L-11/2019

Mariusz Wądrzyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opracowanie sposobu zrównoważonej transformacji odpadów z przetwórstwa spożywczego do bio-polioli jako nowej platformy chemicznej

71,00

1 462 250,00 zł

55

0061/L-11/2019

Michał Łach

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Opracowanie technologii addytywnego wytwarzania przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych materiałów izolacyjnych i zdolnych do akumulacji ciepła opartych na alkalicznej aktywacji surowców antropogenicznych

71,00

1 496 550,00 zł

56

0185/L-11/2019

Kamil  Dydek

Politechnika Warszawska

Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej

70,50

1 429 687,50 zł

57

0250/L-11/2019

Jerzy Łątka

Politechnika Wrocławska

Mobilny Proekologiczny Dom z Tektury - prace B+R nad zastosowaniem materiałów pochodzenia celulozowego w architekturze

70,50

1 426 256,51 zł*

58

0092/L-11/2019

Jakub Walczak

Politechnika Łódzka

Analiza semantyczna trójwymiarowych chmur punktów

70,00

701 250,00 zł

59

0200/L-11/2019

Łukasz Szymański

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Optymalizacja procesu wytwarzania materiałów kompozytowych o wysokich właściwościach użytkowych w aspekcie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w układzie ciekły metal - ceramika

70,00

1 402 500,00 zł

60

0020/L-11/2019

Aleksandra Benko

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Biofunkcyjne podłoża do rożnicowania komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów przy wykorzystaniu procesu elektrostymulacji

70,00

1 500 000,00 zł

         

SUMA:

84 761 494,31 zł


Serdecznie gratulujemy Kierownikom zwycięskich projektów.

UWAGA:
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie wydawanie decyzji, które zostaną przesłane Kierownikom Projektów oraz Jednostkom tradycyjną drogą pocztową.


* Aktualizacja z dnia 08.12.2020r. w związku z sprostowaniem błędu rachunkowego wynikającego z przyjęcia innego systemu zasad zaokrąglania kwot aniżeli ten, na którym opiera się system LSI. 

Wstecz