Szanowni Państwo,

Informujemy, że 18 grudnia 2019 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.


Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

 

PRE-CLINICAL RESEARCH TO DEVELOP EFFECTIVE THERAPIES FOR RARE DISEASES

 

Temat konkursu

choroby rzadkie

Zakres konkursu

(skrót)

 

Research proposals must cover at least one of the following areas:

 1. Development of novel therapies in a preclinical setting (including small molecules, repurposing drugs, cell and gene advanced therapies) focusing on condition(s) with unmet medical needs
 2. Use of disease models suitable for medicinal product’s development according to EMA guidelines
 3. Development of predictive and pharmacodynamics (PD) biomarkers (with appropriate analytical methods e.g. OMICS) in a preclinical setting (e.g. in the validated model or in pre-collected human samples) for monitoring the efficiency of the therapy. The model chosen must mimic the human diseases and be transposable so that the biomarker identified in animals can be valid for humans
 4. Proof of principle studies fostering an early (pre-clinical) stage of drug development (excluding interventional clinical trials of phase 1-4).

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 
 • ·         Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • ·         Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders
 • ·         Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, French-speaking community
 • ·         Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada
 • ·         Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec (Canada)
 • ·         Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Czech Republic
 • ·         Academy of Finland (AKA), Finland
 • ·         French National Research Agency (ANR), France
 • ·         French Foundation for Rare Diseases (FFRD), France
 • ·         INSERM, France (Patient Advocacy Organisations)
 • ·         Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • ·         Decision Pending: German Research Foundation (DFG), Germany
 • ·         General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Ministry of Development & Investments, Greece
 • ·         National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
 • ·         Health Research Board, (HRB), Ireland
 • ·         Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • ·         Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy
 • ·         Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Italy
 • ·         Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) Lombardy, Italy
 • ·         Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)
 • ·         Research Council of Lithuania (RCL), Lithuania
 • ·         National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • ·         National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • ·         The Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal
 • ·         Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • ·         National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • ·         Swedish Research Council (SRC), Sweden
 • ·         Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
 • ·         Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), The Netherlands
 • ·         The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey
 

Data otwarcia naboru wniosków

 

18 grudnia 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

18 lutego 2020 r.

 

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny pod linkiem na stronie: http://www.ejprarediseases.org/index.php/documents-jtc2020/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Czwarty kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przygotowaną opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy będą zobowiązani do podpisania dodatkowej, wewnętrznej umowy konsorcjum. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR. Umowę należy przygotować według standardowo stosowanych zapisów i przesłać do NCBR wraz z wnioskiem krajowym po ogłoszeniu międzynarodowej listy projektów rekomendowanych do finansowania.

Kurs euro

4,2706 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC)

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1770).

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.ejprarediseases.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

 

Marcin Chmielewski

Tel: 22 39 07 109

Fax: 22 20 13 408

E-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w EJP RD:

 

 

Joint Call Secretariat (ANR, France)

EJPRDcall@anr.fr

 

Florence Guillot

florence.guillot-at-agencerecherche.fr

+33 (0) 1 78 09 80 01

 

Kiri Couchman

kiri.couchman-at-agencerecherche.fr

+33 (0) 1 78 09 81 29

 

Strona internetowa programu

http://www.ejprarediseases.org/


Materiały do pobrania:

Wzór wniosku polskiego z załącznikami zostanie przesłany wykonawcom, którzy znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania tuż po jej publikacji.

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl