NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest  koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I).

Roczny budżet inwestycyjny Funduszu to ponad 100 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Kontakt:
NCBR Investment Fund ASI S.A.
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
E-mail: biuro-at-nifasi.pl 

REGON: 383819915
NIP: 7010935138