NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program - EDYCJA PILOTAŻOWA

        

10 najlepszych start-upów reprezentujących branże kluczowe dla Polski i Nevady wyjedzie na tygodniowy program akceleracji do Reno i Las Vegas z szansą, by spełnić swój amerykański sen i rozpocząć działalność na terenie Stanu Nevada.

W dniu 19 lutego NCBR uruchomiło pilotażową edycję Działania akceleracyjnego ze Stanem Nevada pod nazwą NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program. Realizacja Działania została zlecona NCBR przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy o NCBR oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Działanie jest bezpośrednim efektem listu intencyjnego podpisanego przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz ówczesnego gubernatora Stanu Nevada, Briana Sandovala.

Celem Działania jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Stanu Nevada poprzez akcelerację wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych na rynku amerykańskim, przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze Stanu Nevada. Oczekiwanym rezultatem Działania jest doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może aplikować?

Do udziału w Działaniu mogą przystąpić start-up’y, czyli młode firmy technologiczne - przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze technologicznym o krótkiej historii działalności prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6 miesięcy. Start-up może mieć w szczególności formę spółki kapitałowej. Do udziału w Działaniu mogą przystąpić jedynie ci przedsiębiorcy, którzy w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie Regulaminu Działania nie uczestniczyli w żadnym z etapów w krajowym lub zagranicznym konkursie, programie albo innym Działaniu realizowanym we współpracy ze Stanem Nevada.

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki Stanu Nevada, jak np. technologie wodne, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Zasady Działania

Te spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostanie poddanych ocenie merytorycznej. Najlepszych 30 start-upów zaprosimy do udziału w dwóch pierwszych dniach Bootcamp Warsaw w Warszawie. Będą uczestniczyć w warsztatach, konsultacjach i spotkaniach mentoringowych z uznanymi w środowisku start-upowym trenerami. Następnie z 30 firm wyłonimy 20, które wezmą udział w trzecim i czwartym dniu Bootcampu. Tam w mniejszych grupach będą pracować z trenerami z Polski i Nevady. Kulminacją Bootcampu będzie Demo Day, gdzie przedstawiciele 20 start-upów wygłoszą tzw. elevator pitches i odpowiedzą na pytania jurorów. Najlepszych 10 start-upów podzielimy na dwie grupy, które w czerwcu i lipcu 2020 r. polecą do Nevady. Spędzą tam po 7 dni, na które złożą się spotkania, networking i współpraca z wybitnymi specjalistami w dziedzinie rozwoju start-upów. Program spotkań w Nevadzie odbędzie się na północy i południu tego stanu i będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm.

Podczas procesu akceleracji w Nevadzie NCBR pokrywa koszt przelotu i zakwaterowania dla 1 osoby, koszty wynajmu indywidualnej powierzchni co-workingowej dla przedstawicieli start-upów przez cały okres pobytu w Stanie Nevada, koszty transportu lądowego niezbędnego do udziału w procesie akceleracji w Stanie Nevada, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty zapewnienia wsparcia organizacyjnego, logistycznego i merytorycznego ze strony Operatora Działania. Operatorem jest firma Investin, wybrana w drodze odrębnego postępowania, która wspiera NCBR w realizacji Działania akceleracyjnego pod względem logistyczno-organizacyjnym, a także merytorycznym. Wszelkie pozostałe koszty, zarówno te związane z procesem akceleracji w Nevadzie, jak i z udziałem w Bootcamp Warsaw, pokrywają sami uczestnicy.

Dokumenty

Ważne terminy

Harmonogram kolejnych etapów działania zostanie ogłoszony po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego


Kontakt


NCBR

Andrzej Wajs
Koordynator projektu
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel. 22 390 74 99
andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl 

Investin

Joanna Brzoskowska-Czerepiuk
tel. 506 196 909
j.brzoskowska-czerepiuk-at-investin.pl