ZaproszenieWojskowa Akademia Techniczna zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na udzielenie niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z wyników prac badawczo -rozwojowych uzyskanych w ramach projektu Magazynowanie Wodoru: „H2 NAUTIC – zbiornik do magazynowania energii w postaci wodoru na potrzeby łodzi turystycznych.”

W ramach prowadzonego projektu stworzona została koncepcja oraz projekt wykonawczy zbiornika do magazynowania wodoru w fazie stałej - w wodorkach metali. Opracowane rozwiązanie zapewnia bardzo efektywne objętościowo przechowywanie wodoru bardzo wysokiej czystości przy niskim ciśnieniu (<30 bar) w ilości równoważnej metodom wysokociśnieniowym (>350 bar). Charakterystyczne dla tej technologii cechy predysponują ją do zastosowań stacjonarnych lub mobilnych w urządzeniach niewymagających niskiej masy własnej, czyli przykładowo: awaryjnych źródłach zasilania budynków, awaryjnych źródłach zasilania urządzeń (np. do przetwarzania i transmisji danych), łodziach oraz pojazdach szynowych. Ze względu na modułowość i skalowalność rozwiązania, jest możliwa jego adaptacja do potrzeb konkretnego zastosowania.

Military University of Technology invites all interested entities to submit offers for obtaining a non-exclusive and paid license for the use of the results of the R&D-type project entitled "H2 NAUTIC – hydrogen-based energy storage vessel for touristic boats.”

Concept, design and executive documentation of a hydride-based hydrogen storage tank was delivered as a result of the project. The developed solution ensures very efficient (volumetric) storage of high purity hydrogen at low pressure (<30 bar) in an amount equivalent to high-pressure methods (> 350 bar). Characteristic features of this technology make it very useful and prospective for stationary applications or for those mobile applications which can accept the mass penalty. The potential application of the vessel may cover (but is not limited to) for example: emergency power sources for buildings, emergency power sources for data transmission infrastructure, shelters, boats and railroad vehicles. Modularity and scalability of the storage tank allow its adaptation to the client’s requirements.