ZaproszenieWojskowa Akademia Techniczna zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na udzielenie niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z wyników prac badawczo -rozwojowych uzyskanych w ramach projektu Magazynowanie Wodoru: „H2 NAUTIC – zbiornik do magazynowania energii w postaci wodoru na potrzeby łodzi turystycznych.”

W ramach prowadzonego projektu stworzona została koncepcja oraz projekt wykonawczy zbiornika do magazynowania wodoru w fazie stałej - w wodorkach metali. Opracowane rozwiązanie zapewnia bardzo efektywne objętościowo przechowywanie wodoru bardzo wysokiej czystości przy niskim ciśnieniu (<30 bar) w ilości równoważnej metodom wysokociśnieniowym (>350 bar). Charakterystyczne dla tej technologii cechy predysponują ją do zastosowań stacjonarnych lub mobilnych w urządzeniach niewymagających niskiej masy własnej, czyli przykładowo: awaryjnych źródłach zasilania budynków, awaryjnych źródłach zasilania urządzeń (np. do przetwarzania i transmisji danych), łodziach oraz pojazdach szynowych. Ze względu na modułowość i skalowalność rozwiązania, jest możliwa jego adaptacja do potrzeb konkretnego zastosowania.