Zaproszenie

STAKO Sp. z o.o. jako uczestnik projektu „Magazynowanie Wodoru” Narodowego Centrum i Rozwoju na podstawie art. 28 §1 umowy zaprasza do składania ofert na udzielenie przez STAKO niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z wyników Prac B+R dotyczącej zasobnika do magazynowania wodoru w stanie sprężonym o ciśnieniu serwisowym 700 bar do aplikacji w pojazdach samochodowych.
Konstrukcja systemu zasobnika wodoru oparta jest o zbiornik kompozytowy typu IV do magazynowania wodoru w stanie sprężonym o ciśnieniu serwisowym 700 bar. Zbiornik kompozytowy, jako główny element systemu magazynowania, umieszczony na lekkim aluminiowym wsporniku, elemencie umożliwiającym łatwy montaż zasobnika w pojeździe, jak również stanowiący bazę do instalacji urządzeń zapewniających napełnianie zasobnika wodorem oraz urządzenia do przygotowania sprężonego wodoru, jako gazu użytkowego dla ogniw paliwowych w celu produkcji energii elektrycznej, źródła energii dla napędu pojazdu. Zasobnik projektowany jest w postaci modułu, pakietu urządzeń tworzących jeden element.