Zaproszenie

Aleksander Popończyk, Doradztwo Biznesowe i Informatyczne zaprasza uprzejmie wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z opracowanych przez nas - w wyniku realizacji programu Magazynowanie wodoru (https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/magazynowanie-wodoru) - rezultatów wyników Prac Badawczo-Rozwojowych oraz przedmiotów Background IP dotyczących technologii niskotemperaturowego rozkładu amoniaku do wodoru – do składania stosownych ofert.

Oferty prosimy przekazywać mailem na adres: biuro-at-h2gen.eu