Inspektor Ochrony Danych 

 Zastępca Inspektora Ochrony Danych 

Przemysław Sotowski

   iod-at-ncbr.gov.pl 

  +48 22 45 67 528

Michał Kosobudzki

   iod-at-ncbr.gov.pl 

  +48 22 39 07 211

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).