Przedsięwzięcie „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez:

 • szpitale jednoimienne;
 • konsorcja szpitali jednoimiennych;
 • konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii. Ponadto Przedsięwzięcie ma na celu:

 • Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
 • Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
 • Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów finansowanych w ramach Przedsięwzięcia wynosi 150 mln zł.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, a intensywność wsparcia to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 22 kwietnia do 31 maja 2020 roku.

ZASADY NABORU:

 1. Podstawowe informacje o przedsięwzięciu (aktualizacja  17.12.2020)
 2. Warunki naboru (aktualizacja  17.12.2020)
 3. Kryteria oceny wstępnej oraz merytorycznej
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 5. Rekomendowany zakres umowy konsorcjum (aktualizacja 29.05.2020)
 6. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy
 7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (aktualizacja 27.04.2020)
 8. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO (aktualizacja 27.04.2020)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja 27.04.2020)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja  31.07.2020)


UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU:

 1. Wzór Umowy o wykonanie i finansowanie projektu – pojedynczy podmiot
 2. Wzór Umowy o wykonanie i finansowanie projektu – konsorcjum


DOKUMENTY DO POBRANIA:


KONTAKT:

Pytania dotyczące przedsięwzięcia można kierować: