Wyniki przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19"

21.09.2020

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

W związku z zakończeniem oceny wstępnej i merytorycznej, za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 września 2020 r., przedstawiamy kolejne częściowe wyniki naboru.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Wyniki oceny naboru wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia Wsparcie Szpitali Jednoimiennych

Wstecz