Otwarcie ósmego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2020)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 maja 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłasza otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

Ścieżka 1 i 2:

 • Neuroscience
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • Materials science and engineering
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 • Quantum technology and Cybersecurity

Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej materiałach.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2020 r. 

Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

Zasady udziału polskich podmiotów (plik do pobrania), z załącznikami:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
  1. Formularz ewaluacyjny dla jednostki naukowej i/lub przedsiębiorstwa
  2. Wniosek międzynarodowy „Application form”
  3. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
  4. Formularz dot. pomocy innej niż w rolnictwie lub rybołówstwie
  5. Oświadczenie bioetyczne
  6. Oświadczenie współmałżonka
  7. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum

Osoba kontaktowa w NCBR:

Konrad Kosecki

tel.: +48 22 39 07 460

Osoba kontaktowa w MOST:

Ms. Hwey-Ying Lee

tel +886-2-2737-7150
e-mail: vvlee-at-most.gov.tw