Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa. Eksperci KPK prezentują polskie stanowisko na posiedzeniach komitetów programowych i innych gremiów związanych z realizacją polityki naukowej i innowacyjnej UE. KPK ściśle współpracuje z Biurem w Brukseli, uczestniczy w kluczowych wydarzeniach i konsultacjach dotyczących programu Horyzont Europa.Działania KPK

  • informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji,
  • przygotowywanie publikacji i biuletynów,
  • rozpowszechnianie informacji poprzez dedykowaną stronę internetową,
  • usługi konsultacyjne, doradztwo w zakresie przygotowania wniosków projektowych oraz mentoring, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii prawnych, finansowych, własności intelektualnej itp.


KPK w NCBR

Zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa zlecił NCBR Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z dniem 1 listopada 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN został przeniesiony do NCBR.

Bazując na dotychczasowym, wieloletnim doświadczeniu ekspertów KPK w realizacji programu Horyzont 2020 oraz w związku z rozpoczęciem nowego programu Horyzont Europa,  planujemy przygotowanie kompleksowej oferty wsparcia dla polskich wnioskodawców. Naszym celem jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa.