V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza V konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

V Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godziny 16:00), w podziale na rundy:

 • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
 • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku,

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin Konkursu
 3. Kryteria oceny wstępnej
 4. Kryteria oceny merytorycznej
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 7. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie decyzji, wniosku i podpisywania umowy o dofinansowanie


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA A
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA B oraz C
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA A
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu – ŚCIEŻKA B oraz C
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji-jednostka naukowa
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji-przedsiębiorca
 7. Wzór oświadczenia woli dotyczącego składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego
 8. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące doręczania pism za pomocą platformy ePUAP
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Wzór oświadczenia dotyczący zmiany kierownika projektu w stosunku do projektu bazowego – ŚCIEŻKA A oraz C
 12. Wzór oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego zmiany kierownika Projektu w stosunku do projektu realizowanego w poprzednich edycjach TANGO – ŚCIEŻKA B
 13. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI
 14. Wzór oświadczenia woli

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: tango-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: tango-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: +48 517 149 464, +48 505 758 978