Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Dz.U.2016.1933

Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Przedmiot aportu do spółki w postaci ograniczonego prawa rzeczowego

III CZP 32/1991

Uchwała z dnia 26 kwietnia 1991 r. (III CZP 32/1991)

Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako potencjalna zdolność do niezależnego działania gospodarczego

I SA/Ke 226/2009

Wyrok z dnia 13 sierpnia 2009 r. (I SA/Ke 226/2009)

Wdrażanie systemu komputerowego nabytego od podmiotu zewnętrznego

I SA/Kr 624/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Ulga na nowe technologie z tytułu poniesionych kosztów licencji na programy komputerowe

0114-KDIP2-1.4010.130.2017.1.MR

Pismo z dnia 29 czerwca 2017 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Wydatki poniesione na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych pracowników dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ

Pismo z dnia 26 lipca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

I SA/Wr 364/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2017 r.

Duża ustawa o innowacyjności

Dz.U.2017.2201

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dz.U.2018.119

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2017.776

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Zasady finansowania nauki.

Dz.U.2018.87

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Zasady zarządzania mieniem państwowym

Dz.U.2016.2259

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym