Aktualizacja wzorów dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach POIR

05.12.2019

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w zakładce Wzory dokumentów POIR – realizacja projektu zostały zamieszczone zaktualizowane wzory dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach POIR – wzór Wniosku o zmiany, wzór Aneksu do umowy o dofinansowanie, wzór Raportu z zadań/etapu, wzór Informacji końcowej z realizacji projektu.

Wstecz